Quy Tắc Ứng Xử

Tài Xế Borzo

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Nhằm nâng cao hình ảnh chất lượng dịch vụ giao hàng của Borzo, giúp đối tác xây dựng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp hơn, khách
hàngtin tưởng và nhiều đơn hàng chocác đốitác tài xế. Borzo thông báo về quy chế dành chotài xế Borzo, bao gồm cáclỗi
sai trong quá trình giao nhận hàngvà số lần vi phạm sẽ có hình thức xử lí riêng. Chính thức áp dụng ngày 07/07/2020

I. Tác Phong

Vi Phạm

Phương Án Xử Lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Không đáp ứng quy chuẩn về đồng phục Borzo ( Áo khoác Borzo) khi tham gia giao hàng

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Nhận đơn hàng yêu cầu túi giữ nhiệt nhưng KHÔNG mang túi

Trừ 50,000 VND Cảnh Cáo

Trừ 50,000 VND Khóa App 3 ngày

Trừ 50,000 VND Ngưng Hợp Tác

Trang phục không thể hiện sự chuyên nghiệp (quần đùi, dép lê…) khi giao hàng

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Sử dụng đồng phục của các bên dịch vụ giao nhận khác trong quá trình thực hiện đơn hàng của công ty

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Làm hư hỏng, mất mát hàng hóa nhưng không phối hợp xử lý với khách hàng và tổng đài

Khóa App 7 ngày

Ngưng Hợp Tác

Hành vi, thái độ thô lỗ, khiếm nhã, bạo lực với Borzo, khách hàng và các đối tác khác

Khóa App 7 ngày

Ngưng Hợp Tác

Truyền bá thông tin sai lệch về Borzo, khách hàng, tài xế khác

Khóa App 7 ngày

Ngưng Hợp Tác

Sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia các hoạt động giao hàng của Borzo

Khóa App 7 ngày

Ngưng Hợp Tác

Các hành vi liên quan đến pháp luật, có kết luận sai phạm từ cơ quan chức năng đối với đối tác

Ngưng Hợp Tác

II. Thái Độ 

Vi Phạm

Phương Án Xử Lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Gian lận chiết khấu đơn hàng

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Không thực hiện đầy đủ các yêu cầu dịch vụ trên đơn hàng (Giao hàng tận tay, quay lại điểm lấy hàng, túi giữ nhiệt, tiền ứng …)

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Giả mạo chữ ký của khách hàng, giá mạo xác nhận hoàn trả

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Cố ý báo sai, thu sai, không trả lại tiền thừa cho khách

Buộc trả lại tiền thừa cho KH Phạt 100,000 VND

Ngưng Hợp Tác

Mua bán, trao đồi, cung cấp tài khoản app Borzo cho người khác sử dụng

Trừ 50,000 VND Cánh Cáo

Trừ 50,000 VND Ngưng Hợp Tác

Có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa, tiền ứng, các tài sản khác của khách hàng, công ty

Bồi Thường Giá Trị Hàng Hóa Ngưng Hợp Tác

Có các hành vi lợi dụng, trục lợi như:

– Tạo đơn hàng ảo

– Thực hiện các đơn hàng khi không có hành vi giao nhận hàng hóa và/ hoặc không di chuyển, các đơn hàng không có hàng hóa vật lý.

– Gửi yêu cầu hỗ trợ sai nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ.

Bồi Thường Giá Trị Hàng Hóa Ngưng Hợp Tác

Tham gia các cuộc biểu tình đi ngược lại lợi ích khách hàng, lợi ích công ty. Các cuộc biểu tình ảnh hưởng đến Borzo

Ngưng Hợp Tác

Các thỏa thuận riêng với khách hàng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận Borzo

Bồi Thường Thiệt Hại Ngưng Hợp Tác

III. Nghiệp vụ

Vi Phạm

Phương Án Xử Lý

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Có từ hai đơn hàng bị đánh giá dưới 3* trong tuần

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Chụp Hình không đúng theo quy định yêu cầu tại Điểm Lấy và Điểm Giao

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Tự ý Hủy đơn hàng sau khi đã nhận đơn/Yêu cầu tổng đài hủy đơn với lý do không hợp lý

Trừ 15,000 VND Cảnh Cáo

Trừ 15,000 VND Khóa App 3 ngày

Trừ 15,000 VND Ngưng Hợp Tác

KHÔNG thực hiện đơn hàng nhưng không hủy đơn

Trừ 20,000 VND Cảnh Cáo

Trừ 20,000 VND Khóa App 3 ngày

Trừ 20,000 VND Ngưng Hợp Tác

Mất liên lạc trong quá trình giao nhận hàng

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Thời gian đến nhận hàng trẻ hơn thời gian quy định trên App

Cảnh Cáo

Trừ 20,000 VND Khóa App 3 ngày

Trừ 20,000 VND Ngưng Hợp Tác

Thời gian giao hàng trễ so với thời gian quy định từ thời gian nhận đơn trên ứng dụng mà không thông báo với Tổng Đài Borzo hoặc Khách

Cảnh Cáo

Trừ 20,000 VND Khóa App 3 ngày

Trừ 20,000 VND Ngưng Hợp Tác

Không theo quy định giao nhận đơn hàng (bao gồm không gọi trước cho Khách hàng và người nhận, trạng thái đơn hàng không cập nhật đúng thực tế, không thông báo cho Tổng đài, KH về các trường hợp phát sinh lỗi đối với đơn hàng đã nhận, trao đổi đơn hàng cho tài xế khác thực hiện, dùng tài khoản của đối tác tài xế khác để thực hiện đơn hàng,…)

Cảnh Cáo

Khóa App 3 ngày

Ngưng Hợp Tác

Không nộp tiền COD trong ngày sau khi hoàn thành đơn hàng thu COD

Ngưng Hợp Tác

Hư Hỏng/Thất thoát hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng

Tài xế sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 100% giá trị hàng hóa

Lưu ý

  • Dối với các hành vi tiêu cực chưa được liệt kê trong danh sách này, Borzo sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thề để đưa ra hướng xử lý phù hợp
  • Tái đào tạo tối đa 3 lần. Vượt qua số lần đào tạo tối đa sẽ ngừng hợp tác
  • Với các đơn hàng có khiếu nại từ phía khách hàng. Tống đài đã cố gắng liên lạc với tài xế nhưng không liên lạc được, Borzo sẽ gửi thông báo và đóng băng tài khoản tài xế. Tài xế cần gọi ngay tổng đài để được xử lý 0899175799
  • Các trường hợp vi phạm trước thời gian ban hành áp dụng Quy tắc ứng xử mới mới mà chưa được xử lý sẽ được áp dụng theo quy định xử lý mới nhất. Các trường họp gian lận có tổ chức, tính chất đặc biệt nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan chức năng điều tra và xử lý
  • Trường hợp Quý đối tác được yêu cầu đào tạo hoặc tái đạo tạo/ ký cam kết, tài khoản sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi hoàn thành yêu cầu.
  • Đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như quấy rối tình dục, hành động khiếm nhã, đe dọa, uy hiếp bạo lực, lừa đảo chiếm đoạt hàng hóa, tiền ứng, tài sản khác của khách hàng, đối tác, nhân viên Công ty, Borzo có quyền công khai thông tin cá nhân của tài xế để cảnh báo, điều tra xử lý đối với đối tượng vi phạm.
  • Tất cả các trường hợp vi phạm mà không thực hiện hình thức xử lý sẽ bị ngưng hợp tác.
  • Trong vòng 60 ngày không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào sẽ tạm đóng băng tài khoản. Để được kích hoạt tài khoan yêu cầu đối tác tham gia đăng ký đào tạo lại.