CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật quyền riêng tư khách hàng

Borzo có quyền thu thập các thông tin người dùng khi bạn truy cập các tiện ích của chúng tôi như: Ứng dụng, websites, … (gọi chung là “Dịch vụ”) và thông qua các phương tiện thông tin truyền thông khác mà bạn đồng ý với chúng tôi.

Phạm vi và ứng dụng

Chính sách Cam kết Bảo mật này (gọi chung là “Cam kết”) được áp dụng cho bất kì cá nhân nào trên thế giới sử dụng Ứng dụng/ Websites hoặc Dịch vụ để yêu cầu, vận chuyển hàng hóa thông qua các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Khách hàng”). Cam kết này không được áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập từ hoặc về Tài xế đang sử dụng các Tiện ích đã đăng kí của Borzo (gọi chung là “Tài xế”). Nếu bạn sử dụng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dưới danh nghĩa vừa là “Khách hàng”, vừa là “Tài xế”, các chính sách sẽ được áp dụng tùy thuộc vào loại hình dịch vụ mà bạn đang tương tác.

Chính sách về thu thập thông tin

Các thông tin khách hàng cung cấp

Chúng tôi thu thập các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp thông qua các Tiện ích của chúng tôi, ví dụ: Khởi tạo đơn hàng, chỉnh sửa đơn hàng, yêu cầu sử dụng Dịch vụ Giao hàng tức thời, liên hệ Tổng đài Hỗ trợ, hoặc bằng bất cứ phương tiện nào khác liên hệ với chúng tôi. Các thông tin này có thể sẽ bao gồm: tên, email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, hình ảnh chân dung, phương thức thanh toán, mặt hàng vận chuyển (cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa), ghi chú thông tin giao hàng, và các thông tin khác mà bạn lựa chọn để cung cấp.

Các thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc sử dụng dịch vụ của Borzo

Khi bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về bạn nhằm các mục đích như sau:

 • Thông tin về Vị trí: Khi bạn sử dụng các Dịch vụ dành cho việc giao nhận đồ ăn, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin về Địa chỉ chính xác mà ứng dụng Borzo cần để Tài xế có thể thực hiện được công việc giao nhận. Nếu bạn cho phép ứng dụng Borzo truy cập các dịch vụ về Vị trí/Tọa độ thông qua Quyền truy cập trên Điện thoại (gọi chung là “Nền tảng”), chúng tôi có thể sẽ thu thập địa chỉ chính xác về vị trí của Thiết bị Điện thoại bạn đang sử dụng khi ứng dụng đang mở hoặc đang chạy nền. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin gần đúng về vị trí của bạn thông qua địa chỉ IP.
 • Thông tin về Liên hệ: Nếu bạn cho phép Borzo truy cập vào danh bạ của bạn thông qua Quyền truy cập trên Điện thoại, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ Tên & Thông tin liên hệ từ nguồn này để tiến hành tương tác giữa các bên thông qua Dịch vụ của chúng tôi, và có thể thực hiện những mục đích khác được mô tả trong Cam Kết này hoặc vào thời điểm bạn đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.
 • Thông tin về Giao dịch: Chúng tôi thu thập các chi tiết về Giao dịch liên quan đến các hoạt động của bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: các loại hình dịch vụ được yêu cầu, ngày và giờ Dịch vụ được cung cấp, số tiền cần thanh toán, khoảng cách giao nhận, và các giao dịch liên quan khác.
 • Thông tin về Mức độ sử dụng & Quyền ưu tiên: Chúng tôi thu thập các thông tin về cách bạn và khách hàng của bạn tương tác thông qua Dịch vụ của chúng tôi, các quyền ưu tiên và các Cài đặt lựa chọn. Trong các trường hợp chúng tôi thu thập thông thông tin thông qua “cookies, pixel tags,… ” và các công nghệ tương tự để tạo ra và duy trì các định danh duy nhất.
 • Thông tin về Thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị Điện thoại của bạn, bao gồm các thông tin như: mẫu phần cứng thiết bị, hệ điều hành, phiên bản, phần mềm và tên các tập tin, ngôn ngữ, các định danh thiết bị, quảng cáo, chuỗi số, thông tin chuyển động của thiết bị, và thông tin mạng lưới của thiết bị.
 • Dữ liệu Cuộc gọi & SMS: Nhằm mục đích tăng sự thuận tiện cho Khách hàng & Tài xế trong quá trình kết nối với Dịch vụ, chúng tôi sẽ nhận các dữ liệu về cuộc gọi, bao gồm: ngày và giờ của Cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS, số điện thoại của Đối tác, và nội dung của tin nhắn SMS.
 • Thông tin về Nhật kí hoạt động: Khi bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về Nhật kí hoạt động của Server, Nhật kí này có thể bao gồm thông tin về địa chỉ IP của thiết bị, ngày và thời gian truy cập, tính năng của ứng dụng và các trang truy cập, lỗi Ứng dụng và các hoạt động khác của Ứng dụng, loại trình duyệt, và nguồn truy cập của bên thứ 3 hoặc bất cứ dịch vụ nào bạn sử dụng trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin vị trí của Tài xế được chỉ định giao hàng với khách hàng đã đặt hàng. Thông tin vị trí được thu thập sẽ được lưu trữ tại máy chủ trên Ứng dụng của chúng tôi hoặc theo chính sách lưu trữ của Borzo và theo toàn quyền quyết định của Borzo.
  Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin ẩn danh nào, được tạo ra từ thông tin vị trí, với bên thứ ba ngoại trừ mục đích phân tích, báo cáo hoặc thông tin phân tích khác đã được chứng thực để hỗ trợ Borzo cải thiện các dịch vụ cung cấp. Bằng việc tạo đơn hàng trên Ứng dụng Borzo, khách hàng đồng ý với việc lưu trữ, chuyển giao cho Tài xế, xử lý và sử dụng thông tin vị trí ở chế độ được mô tả ở trên. Tài xế đồng ý về việc lưu trữ, sử dụng, chuyển giao cho khách hàng và xử lý thông tin vị trí của Borzo. Sau khi bạn đã ngừng sử dụng Ứng dụng của chúng tôi cho các dịch vụ giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ giao hàng hoặc hợp đồng của bạn với Borzo đã bị chấm dứt, bạn có thể thông báo cho Borzo theo địa chỉ [email protected] và yêu cầu Borzo xóa các thông tin đó.

Các thông tin quan trọng về giấy phép

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, …) đều chỉ rõ các loại hình dữ liệu thiết bị mà chúng không được truy cập trừ khi có sự cho phép của bạn, và những nền tảng này đều có những hệ thống riêng để thu thập ý kiến của bạn. Nền tảng iOS sẽ thông báo đến bạn về lần đầu tiên Ứng dụng Borzo xin cấp quyền để truy cập một số loại dữ liệu nhất định và sẽ ghi nhận lại sự Đồng ý (hoặc không Đồng ý) của bạn cho các yêu cầu ấy. Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, các thông báo sẽ được chuyển đến bạn trước khi lần đầu bạn sử dụng Ứng dụng Borzo, việc sử dụng Ứng dụng sẽ đại diện cho sự “Đồng ý” của bạn đối với việc truy cập Dữ liệu. Để có thể hiểu về các quyền hạn giấy phép mà Ứng dụng yêu cầu, vui lòng truy cập Trang “Thông tin về Giấy Phép iOS” và “Thông tin về Giấy Phép Android”. Đôi lúc, những quyền truy cập này yêu cầu nhiều sự giải thích hơn những gì mà nền tảng cung cấp, và những yêu cầu mà chúng tôi đưa ra sẽ thay đổi theo thời gian, do đó chúng tôi đã tạo ra những trang thông tin này nhằm mục đích phục vụ bạn thông qua thẩm quyền cho phép và cập nhật liên tục các nguồn dữ liệu cho người dùng của chúng tôi.

Các thông tin mà chúng tôi thu thập từ những nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ:

 • Nếu bạn lựa chọn để liên kết, khởi tạo, hoặc đăng nhập vào tài khoản Borzo của bạn với một nhà cung cấp thanh toán (ví dụ: Google Wallet) hoặc các dịch vụ truyền thông thông tin (ví dụ: Facebook), hoặc nếu bạn truy cập bằng cách sử dụng một ứng dụng riêng biệt hoặc trang web sử dụng API của chúng tôi (hoặc đơn vị sở hữu API mà chúng tôi sử dụng), chúng tôi có thể sẽ ghi nhận các thông tin về bạn hoặc kết nối của bạn từ trang web hoặc ứng dụng đó.
 • Khi bạn gửi yêu cầu để thực hiện một dịch vụ nào đó, các đối tác Tài xế của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi với một đánh giá về Khách hàng sau khi đã hoàn thành dịch vụ của bạn.
 • Nếu bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi bằng một phương tiện khác, ví dụ: dưới dạng một Tài xế hoặc Khách hàng của một Ứng dụng khác mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi có thể kết hợp hoặc liên kết các thông tin đó với thông tin chúng tôi đã thu thập từ bạn thông qua phương tiện đó dưới dạng một Người dùng/Khách hàng.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập từ bạn nhằm mục đích:

 • Cung cấp, duy trì, và nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm các

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn như được mô tả trong Chính sách này hoặc được mô tả vào lúc thu thập hoặc chia sẻ, bao gồm các điều khoản sau:

Thông qua các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Với đối tác Tài xế để hỗ trợ họ thực hiện cung cấp đến bạn Dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ví dụ, Chúng tôi sẽ chia sẻ Tên của bạn, điểm đánh giá trung bình đối với Khách hàng (bởi Tài xế), và các thông tin khác liên quan đến vị trí, lộ trình giao & nhận hàng.
 • Với các kênh thông tin công cộng nếu bạn gửi thông tin của mình lên một kênh diễn đàn mở, ví dụ như bình luận trên blog, bài đăng trên các kênh thông tin, hoặc các tính năng khác của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể được nhìn thấy bởi người dùng công cộng.
 • Với bên thứ 3 mà bạn lựa chọn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cùng, ví dụ: các ứng dụng khác hoặc trang web đã tích hợp với API hoặc Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các bên mà chúng tôi liên kết.

Các chính sách về chia sẻ thông tin khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn:

 • Với công ty con của Borzo và các chủ thể liên kết khác nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hoặc phân tích dữ liệu dưới danh nghĩa của chúng tôi, hoặc cho mục đích hợp nhất dữ liệu hay tối ưu hóa logistics.
 • Với nhà cung cấp, hỗ trợ, đối tác Marketing, và các nhà cung cấp dịch vụ khác cần truy cập dữ liệu bạn để có thể thực hiện được được dịch vụ dưới danh nghĩa của chúng tôi.
 • Nhằm phản hồi về yêu cầu truy xuất thông tin của các cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng các thông tin này là cần thiết, hoặc bắt buộc nhằm mục đích thực hiện pháp luật hay đáp ứng các chính sách về pháp lí liên quan.
 • Với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn là không phù hợp với Chính sách dành cho người dùng, Điều khoản dịch vụ, hoặc các chính sách khác của chúng tôi, hoặc để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Borzo, các tài sản liên quan và lợi ích hợp pháp khác.
 • Nhằm kết nối, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác.
 • Nếu chúng tôi thông tin đến bạn và bạn đồng ý với việc chia sẻ các thông tin cá nhân này.
 • Nếu chúng tôi thông tin đến bạn và bạn đồng ý ở dạng tổng hợp và / hoặc ẩn danh không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn.

Chia sẻ thông tin trên các kênh thông tin xã hội

Các dịch vụ của chúng tôi có thể tích hợp với các kênh thông tin xã hội và các công cụ liên quan nhằm cho phép bạn chia sẻ các hành động bạn thực hiện trên hệ thống của chúng tôi với các ứng dụng khác, các trang web, hoặc phương tiện truyền thông, … Việc sử dụng các tính năng này sẽ cho phép việc chia sẻ thông tin với bạn bè của bạn hoặc các kênh công cộng. Điều đó cũng tùy thuộc vào các cài đặt mà bạn đã thiết lập thông qua các dịch vụ này. Vui lòng tham khảo các chính sách về chia sẻ thông tin trên các kênh xã hội để có thông tin chi tiết về cách các trang này thu thập thông tin của bạn và chia sẻ chúng.

Phân tích và quảng bá dịch vụ cung cấp bởi đối tác khác

Chúng tôi có thể cho phép các đối tác khác cung cấp các dịch vụ phân tích cho chúng tôi, hoặc để phục vụ cho việc quảng bá dưới danh nghĩa của chúng tôi thông qua Internet, và để theo dõi & báo cáo thông qua hoạt động của các kênh quảng cáo. Các đối tác này có thể sử dụng cookies, web beacons, SDKs, và các công nghệ khác để xác định thiết bị của bạn khi bạn truy cập các kênh và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tương tự như khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ online khác. Để tìm hiểu thêm về thông tin của các công nghệ & dịch vụ cung cấp này, vui lòng tham khảo Cam kết Cookie của chúng tôi.

Lựa chọn của bạn

Thông tin về Tài khoản

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Tài khoản vào bất kì lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản đăng kí. Vui lòng lưu ý rằng, trong một vài trường hợp chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin về bạn được pháp luật yêu cầu, hoặc để hợp pháp hóa các mục đích kinh doanh được yêu cầu bởi luật pháp.
Ví dụ, nếu bạn đang có một khoản nợ trong Tài khoản tín dụng hoặc ghi nợ, hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đang thực hiện các hành vi ăn cắp hay vi phạm tới Chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin để tìm kiếm giải pháp trước khi xóa bỏ khỏi hệ thống.

Quyền truy cập

Borzo luôn tuân theo các yêu cầu về truy cập cá nhân, chỉnh sửa, và/hoặc xóa các thông tin cá nhân dựa trên các bộ luật hiện hành.

Thông tin liên hệ

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu truy cập các thông tin về Bộ sưu tập và thông tin Danh bạ từ thiết bị của bạn thông qua chức năng cho phép truy cập trên thiết bị. Nếu bạn cho phép các quyền truy cập này ban đầu, người dùng iOS có thể thay đổi sau đó bằng cách thay đổi cài đặt trong thiết bị. Các thiết bị Android không cung cấp các tiện ích này.

Truyền thông Quảng cáo

Bạn có thể lựa chọn việc không nhận các tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn trong các tin nhắn này. Nếu bạn lựa chọn không nhận tin nhắn, chúng tôi vẫn sẽ có thể gửi đến bạn các tin nhắn không phải/chứa quảng cáo, ví dụ các tin nhắn về Tài khoản, dịch vụ bạn yêu cầu, hoặc các vấn đề khác.

Cookies và Quảng cáo

Vui lòng tham khảo Cam kết về Cookie của chúng tôi để có thêm thông tin về các lựa chọn của bạn về cookies và các công nghệ liên quan.

Thay đổi Cam kết

Chúng tôi có thể thay đổi các Cam kết tùy thuộc thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hoặc thông qua Cam kết, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo qua các dịch vụ hoặc bằng một số phương tiện khác, chẳng hạn như email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có thông báo như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với những thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra định kỳ lại các Cam kết về thông tin mới nhất về chính sách bảo mật hiện hành của chúng tôi.