GUIDES

Cách cài đặt Ứng dụng Borzo cho Shopify

1.Truy cập trang Borzo Shopify app.

2. Nếu cần thiết – Vui lòng định danh. Nhập vào URL của Cửa hàng mà bạn đang kinh doanh và nhấn vào “Log in”.

3. Xác minh cài đặt bằng cách nhấn vào “Install app”.

4. Nhập vào mã của người dùng và mật khẩu từ Tài khoản Borzo (Website)

5. Cài đặt dịch vụ giao hàng và các tiện ích cho trang đặt hàng bằng cách nhấn vào nút màu xanh.

6. Điền thông tin về điểm nhận hàng, nơi mà Tài xế có thể lấy hàng hóa để vận chuyển

 • Thành phố
 • Địa chỉ: địa chỉ cửa hàng/ kho nơi lấy hàng
 • Thời gian mở cửa
 • Thời gian đóng cửa
 • Days of the week where the Shop/ Warehouse is open
 • Tên người nhận
 • Số điện thoại
 • Ghi chú cho Tài xế nhận hàng


Sau đó nhấn vào “Continue”.

7. Các thông số chính của đơn hàng
Phương tiện vận chuyển (mặc định). Lựa chọn phương tiện vận chuyển dành cho Tài xế.
Chọn “Đi bộ” nếu bạn muốn Tài xế sử dụng phương tiện công cộng.

Kho địa chỉ nhận hàng sử dụng trong việc tính giá: Chúng tôi sẽ sử dụng tọa độ của điểm này để tính toán chi phí của giao hàng khi bạn thanh toán.

Khối lượng mặc định (kg): Mục này sẽ được hiển thị khi không có giá trị nào được điền vào.

Cộng thêm chi phí của đơn hàng: Cho phép bạn cộng thêm chi phí cho dịch vụ khác vào đơn hàng. Bạn có thể gia tăng thu nhập bằng cách yêu cầu khách hàng của bạn trả chi phí này. Bạn sẽ không bị tính phí khi thêm loại hình chi phí này vào đơn hàng.
Ví dụ:
Chi phí hàng hóa là 50.000 VNĐ, Chi phí vận chuyển là 25.000 VNĐ, Chi phí cộng thêm của bạn là 10,000 VNĐ. Khách hàng của bạn sẽ phải thanh toán 60.000 VNĐ; Số tiền kiếm thêm của bạn là 10.000 VNĐ;

Giảm giá cho đơn hàng: Một phần của chi phí đơn hàng, bạn mong muốn trả thay vì khách hàng của bạn nhằm thu hút thêm nguồn khách mới vì chi phí vận chuyển thấp.
Ví dụ:
Chi phí hàng hóa là 50.000 VNĐ, chi phí vận chuyển là 25.000 VNĐ, Chi phí giảm giá là 30.000 VNĐ. Khách hàng sẽ thấy chi phí cần trả là 20.000 VNĐ thay vì 50.000 VNĐ.

Thanh toán chi phí đơn hàng cố định: Bạn có thể cài đặt mức phí cố định cho mỗi điểm giao.

Giá đơn hàng tối thiểu để vận chuyển miễn phí: Giá trị đơn hàng vượt quá mức miễn phí cho phép. Trong trường hợp này phí vận chuyển sẽ do bạn chịu.
Ví dụ: Nếu đơn hàng vượt quá 100.000 VNĐ, khách hàng sẽ thấy giá của phần miễn phí là 0 VNĐ trên trang thanh toán.

Ghi chú điểm Giao/Nhận: Chúng tôi sẽ thêm đoạn ghi chú này vào mỗi điểm.
Ví dụ: “Tài xế nên gọi trước 1 tiếng cho điểm đến khi giao hàng”;

Khai báo giá trị hàng hóa (bảo hiểm). Chúng tôi cam kết đền bù giá trị hàng hóa lên tới 0,8% giá trị đơn hàng (Khách hàng trả), đền bù chỉ phù hợp trong trường hợp hàng hóa bị hỏng hóc hoặc mất.

Phí ứng tiền tại mỗi điểm: Tài xế sẽ ứng tiền trước cho đơn hàng trước khi nhận hàng.

Khối lượng dự tính: Chúng tôi sẽ thông báo cho tài xế về Khối lượng thực tế của đơn hàng, do đó chỉ ai thực sự có thể vận chuyển mới có thể nhận đơn hàng này.
Ví dụ: Tài xế sẽ thấy “Khối lượng: 2 kg. Giày da”

Important:

Shopify has 5 plans* available:

 • Shopify Lite ($9)
 • Basic ($29 + 2% of transactions)
 • Shopify ($79 + 2% of transactions)
 • Advanced ($299)
 • Shopify Plus (Enterprise)
  *prices may vary

  You can check here the plan which required for using our carrier-calculated shipping feature.

Cài đặt các Package và tiết kiệm tối đa thời gian đặt hàng của bạn