Về Borzo

Borzo là một công ty giao hàng công nghệ. Với Borzo, bạn có thể gửi hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng mà không cần bất kỳ các bước đăng ký phức tạp và giá tiết kiệm hơn.

Ưu điểm của Borzo là gì?

Tiết kiệm hơn

Với Borzo, bạn có thể giao hàng ở nhiều địa điểm trong một lần gửi. Với tính năng này bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn

Lựa chọn tài xế

Chúng tôi lựa chọn cẩn thận các tài xế để bạn sẽ nhận được tài xế chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Đơn giản hơn

Bạn có thể đặt hàng qua điện thoại, trang web hoặc ứng dụng mà không phải đăng ký.

Borzo hoạt động như thế nào?

  1. Bạn đã đặt hàng
  2. Hệ thống tìm kiếm tài xế có xếp hạng tốt nhất gần với địa chỉ nhận hàng
  3. Tài xế sẽ liên lạc với bạn để nhận và sẽ được giao trực tiếp đến địa chỉ yêu cầu
  4. Người nhận nhận hàng và thực hiện kí nhận hàng
  5. Bạn đã xếp hạng cho tài xế