Maging Borzo courier at makakuha ng hanggang ₱ 1700

“Hindi mo na kailangan pang maghanap ng trabaho.
Bumyahe sa Borzo at kumita ng pera!”

couriers__entry

Maging isang courier at maging iyong sariling boss

courier__icon__1

Palakasin ang iyong kita

Mababayaran ka para sa oras at distansya ng isang biyahe, dagdag pa ang mga tip at bonus

courier__icon__2

Flexible na timetable

Gumawa ng sarili mong schedule at mamili kung kailan at gaano katagal bbyahe

courier__icon__3

Magsimula agad online

Ilagay ang iyong impormasyon sa app at kumuha ng unang byahe/order sa parehong araw

courier__icon__4

Full-time o part-time

Maraming mga order na malapit sa iyo: kumuha ng regular na byahe, o mag deliver ng mga parcels sa iyong lugar

courier__icon__5

Convenient app

Ang app ay madaling gamitin at nagiging mas maayos araw-araw base sa inyong kailangan

courier__icon__6

Support at every step

Ang support team ay available mula 6:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi

Available para sa lahat ng uri ng transportasyon

courier_page_motobike

Motorbike

courier__icon__8

Car/Sedan

courier__icon__9

Truck

Plan your income in advance

Set up your timetable to see how much money you can get for deliveries
₹ 1000
Possible income
Tips
Keep 100% of all your tips
Tips
Keep 100% of all your tips

Simula ngayon: mag register online sa loob ng 20 minutes

courier__icon__10

Sagutan ang form

courier__image__1
courier__icon__11

Mag upload ng iyong documents

courier__image__2
courier__icon__12

Maghintay ng pag apruba

courier__image__3

App para sa mga courier, na dinisenyo ng mga courier

Madaling kumuha ng orders

Pumili ng available na orders mula sa list o sa mapa

Bantayan ang progreso

Kita, tips at orders status — lahat sa isang lugar

courier_page__footer__1

Bumyahe kasama ang Borzo at makuha ang kita na nais mo